Wij verzorgen voor u een deskundig en gedegen taxatierapport!

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn. Allemaal willen ze weten wat de waarde is.

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen. De koper hoeveel hij maximaal moet betalen. Voor de bank is de executiewaarde belangrijk, voor de belastingdienst de economische waarde en voor verzekeringen de herbouwwaarde. Bij echtscheiding willen de partners weten wat de overwaarde van de woning is.

Om iedereen tevreden te stellen, is een onafhankelijk advies noodzakelijk door derden. Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of bedrijfsobject.

Gevalideerd taxatierapport
Het WEW (uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie) heeft vastgesteld dat een taxatierapport, voor de financiering van een NGH-hypotheek, uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door een van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze context dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven. Vonder Makelaardij voldoet aan alle eisen om te mogen taxeren voor alle erkende validatie instituten in Nederland.

Voor het uitvoeren van de taxatie en het opmaken van het taxatierapport bestaan vaste tarieven en kunnen bij Vonder Makelaardij worden opgevraagd. Deze kosten zijn veelal aftrekbaar voor de belasting.

Waardeverklaring
Wanneer u een ander huis gekocht heeft, heeft u mogelijk enige tijd 2 woningen. Dan kan er een overbruggingskrediet nodig zijn omdat de verkoopopbrengst van uw oude woning pas beschikbaar komt wanneer die bij de notaris wordt overgedragen. In dat geval kunnen wij een zogenaamde "waardeverklaring" afgeven. Dat is een schriftelijke verklaring waarin wij de verkoopwaarde van uw woning aangeven. Zo'n verklaring kunnen wij ook afgeven wanneer u een aankoopbeslissing moet nemen. U betaalt voor zo'n verklaring beduidend minder dan voor een taxatierapport. 

Wij zijn graag bereid u vrijblijvend alles op taxatiegebied te vertellen en eventueel een rapport of verklaring voor u op te stellen. 

Neem contact met ons op