Wij verzorgen voor u een deskundig en gedegen taxatierapport!

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn. Allemaal willen ze weten wat de waarde is.

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen. De koper hoeveel hij maximaal moet betalen. Voor de bank is de executiewaarde belangrijk, voor de belastingdienst de economische waarde en voor verzekeringen de herbouwwaarde. Bij echtscheiding willen de partners weten wat de overwaarde van de woning is.

Om iedereen tevreden te stellen, is een onafhankelijk advies noodzakelijk door derden. Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of bedrijfsobject.

Gevalideerd taxatierapport
Het WEW (uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie) heeft vastgesteld dat een taxatierapport, voor de financiering van een NGH-hypotheek, uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door het NWWI is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze context dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven. Vonder Makelaardij voldoet aan alle eisen om te mogen taxeren voor alle erkende validatie instituten in Nederland.

Wij zijn graag bereid u vrijblijvend alles op taxatiegebied te vertellen en eventueel een rapport voor u op te stellen. 

Neem contact met ons op